Услуги за Общини

Ние осъзнаваме многобройните предизвикателства, с които общини по цял свят се сблъскват всеки ден. Ефективното и ефикасно събиране и обработка на битови отпадъци с минимални неудобства за жителите е сложно и скъпо. Повечето от битовите отпадъци все още се депонират. Независимо от това, тази тенденция намалява от година на година, тъй като все повече отпадъци се отклоняват главно към заводи за изгаряне. Нужно е, обаче, да се направи още много, за да се постигне ефективна кръгова икономика.

В Енвитек Интернешънъл технологичните иновации са в основата на нашата дейност. Чрез обединяване на технологиите и усилията на множество избрани партньори с нашия експертен екип, ние можем да предложим ново поколение решения за преработка на битови отпадъци. В зависимост от Вашите изисквания, ние можем да Ви предложим както дребномащабни, така и широкомащабни решения, които вероятно ще бъдат по-ефективни и ефективни от Вашите настоящи практики. От една страна, нашето дребномащабно решение за общини позволява обработка на отпадъци при източника, която евентуално може да намали или елиминира отпадъците, които отиват на сметищата, както и да намали транспорта на отпадъците до минимум. От друга страна, нашето широкомащабно решение за общини предлага възможност за деконтаминация на отпадъците и възстановяване на полезни рециклируеми и други елементи по един много ефективен и рентабилен начин.

Общини изхвърлят отпадъци на сметищата

Как Можем Да Ви Помогнем

Дребномащабно Решение

Стрелка

Подходящо, Ако Желаете

 • Да притежавате ефективно локализирано решение за обработка на битови отпадъци при източниците

 • Значително да намалите разходите по изхвърляне на отпадъци

 • Значително да намалите или напълно да елиминирате транспортирането на отпадъци

 • Да намалите или елиминрате нуждата от камиони за събиране на отпадъци, които причиняват неудобства за местните жители

 • Потенциално да притежавате едно „нула отпадъци за депониране“ решение, което бързо се изплаща

 • Да подобрите Вашия еко-имидж като община

Стрелка

Уникални Ползи и Аспекти

 • Обработва отпадъци при източника – не се налага скъпо транспортиране

 • Елиминира до 96% от органичната фракция в рамките на 3 дни

 • Общият обем на смесени битови отпадъци намалява с 25-50%

 • Има гъвкавост при входящите отпадъци – от чисти органични до смесени битови

 • Системата има малък отпечатък, който се нуждае от малка площ

 • Предлага се в размери от 0,5 – 10 тона приходящи отпадъци на ден

 • Процесът е напълно естествен, без миризми и не създава неудобства на местните жители

 • Системата не е скъпа – във Великобритания типична инвестиция се изплаща в рамките на 18-24 месеца

 • Има пълно обслужване след закупуване на системата, включително дистанционно наблюдение на SCADA системата за мониторинг

 • Подобрявате Вашия еко-имидж като ставате част от революцията „нулеви отпадъци за депониране“

Широкомащабно Решение

Стрелка

Подходящо, Ако Желаете

 • Да работите с една иновативна компания за управление на отпадъци

 • Да доставяте отпадъци за пълно оползвотворяване, вместо горене

 • Да намалите разходите за транспортиране на отпадъци като доставяте на инсталации, които са по-близо до Вас

 • Да намалите разходите Ви по изхвърляне на отпадъци

 • Потенциално да сте част от решени за „нулеви отпадъци за депониране“

 • Да подобрите Вашия еко-имидж като община като станете част от най-новите иновации в областа на екологията

Стрелка

Уникални Ползи и Аспекти

 • Вие работите с преработвателни инсталации, които използват модерна високоефективна и природоустойчива технология

 • Нашите инсталации могат потенциално да оползотворят и възстановят над 95% от полезните елементи в отпадъците

 • Инсталациите работят почти без вредни миризми и не създават неудобства за местните жители – процесът деконтаминира приходящите отпадъци като отстранява неприятните миризми

 • Разходите за изхвърляне на отпадъци са по-ниски, тъй като нашите инсталации са по-ефективни и ефикасни, както и напълно автоматизирани

 • Транспортните разходи са по-ниски, защото нашите инсталации са в по-малък мащаб и са по-близо до Вас

 • Доставяте на инсталации, които потенциално предлагат „нулеви отпадъци за депониране“ решение

 • Нашите инсталации могат да постигнат кръгова икономика като възстановят полезните елементи с цел рециклиране и повторна употреба

 • Вие подобрявате Вашия еко-имидж като ставате част от революцията „нулеви отпадъци за депониране“

Нашето решение в малък мащаб за компании е уникалната система Advetec XO. Посетете нашата страница за Органични Отпадъци за повече информация. Ако събирате разделно органични отпадъци, биогаз завод е най-доброто решение за обработката им. Посетете нашата страница за Производство на Биогаз за повече информация и се свържете с нас, за да обсъдим възможностите.

За повече информация, относно нашите уникални и високоефективни инсталации за обработка на общински битови отпадъци, посетете нашата страница за Битови Отпадъци.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини