Услуги за Компании

Всички компании имат отпадъци, които трябва да се изхвърлят. Сигурни сме, че и Вашата не е по-различна. Вероятно Вие вече разполагате с фирмена политика и процедури за управление на отпадъците. Вероятно също вече сте обслужвани от някоя от добре установените компании за управление на отпадъците, които ви таксуват такса смет за събиране на отпадъци. Реалността е, че изхвърлянето на корпоративни отпадъци е изправено пред редица проблеми и е съпроводено от високи разходи.

Ето няколко вероятни факти за вашите корпоративни отпадъци:

 • Голяма част от корпоративните отпадъци се депонират – в много случаи над 50%

 • Когато отпадъците вместо това се отклоняват към инсталации за производство на енергия от отпадъци, обикновено те са инсталации за изгаряне, където полезните рециклируеми фракции не могат да бъдат възстановени и са изгубени

 • Събирането на корпоративни отпадъци от бизнеса е предизвикателство и е на висока цена – често значително по-висока от битовите

 • Камионите за събиране на отпадъци причиняват неудобства в градовете, а техните вредни емисии причиняват замърсяване на въздуха. Те често трябва да изминат значителни разстояния до най-близкото съоръжение за преработка на отпадъци

 • Фирмите за събиране на отпадъци винаги търсят по-дълги периоди за договорите за отпадъци, отколкото корпоративните организациите могат да си позволят. Инсталациите за отпадъци изискват сигурност на доставките поради високите капиталови и оперативни разходи, с които се сблъскват

Това са някои от многобройните причини, поради които фирмите се нуждаят от нови и по-ефективни решения. Намаляването на разходите е наистина една необходимост и нашите решения представляват нова възможност за оптимизиране на управлението на отпадъци и намаляване на разходите.

Компании се нуждаят от управление на отпадъци
Компании практикуват разделно изхвърляне на отпадъци

Как Можем Да Ви Помогнем

Дребномащабно Решение

Стрелка

Подходящо, Ако Желаете

 • Значително да намалите разходите за изхвърляне на отпадъци и да имате стабилни дългтрайни разходи, които са значително по-ниски от досегашните

 • Значително да намалите или напълно да премахнете транспортирането на отпадъци и значителния разход за Вашия бизнес свързан с това

 • Да намлите или премахнете необходимостта от камиони за събиране на отпадъци, които причиняват неудобства за Вашата фирма, Вашите клиенти и местните жители

 • Да притежавате потенциално „нула отпадъци за депониране“ решение, което е във Вашата фирма, работи без миризми и е изцяло под Ваш контрол

 • Да подобрите Вашия еко-имидж

Стрелка

Уникални Ползи и Аспекти

 • Обработва органични отпадъци при източника – не е необходимо скъпо транспортиране до инсталации

 • Елиминира до 96% от органичното съдържание в рамките на 3 дни

 • Смесени корпоративни отпадъци се намаляват общо с 25-50% (или повече, ако органичното съдъражание е по-високо)

 • Системата работят без миризми и обработват Вашите отпадъци веднага, когато се създадат или, когато Ви е нужно – край на съхранението на отпадъци и неприятните миризми, докато чакате отпадъците да бъдат събрани

 • Системата притежава значителна гъвкавост относно приходящите отпадъци – от чисти органични до смесени отпадъци

 • Системата има малък отпечатък и се нуждае от малко пространство във фирмата Ви

 • Предлага се в размери от 0,5 – 10 тона приходящи отпадъци на ден

 • Процесът е напълно естествен, без миризми и не причинява неудобства за Вашия бизнес, клиенти и местни жители

 • Системата не е скъпа – във Великобритания типично инвестицията се изплаща за период от 18-24 месеца

 • Пълна поддръжка след закупуване на системата се предалага, включително дистанционно наблюдение на SCADA системата за мониторинг

 • Вие подобрявате Вашия еко-имидж като ставате част от революцията „нулеви отпадъци за депониране“

Широкомащабно Решение

Стрелка

Подходящо, Ако Желаете

 • Да работите с иновативна компания за управление на отпадъци, която предлага висока екологична технология, която намалява разходите Ви за изхвърляне на отпадъци

 • Да ни доставяте отпадъци за цялостно оползотворяване и извличане на полезните елементи вместо да се горят или още по-лошо – да се депонират

 • Да намалите транспортирането на отпадъци – нашите инсталации са по-ефективни и по-изгодни, поради което те са в по-малък мащаб и вероятно са по-близо до Вас

 • Да допринесете за потенциално едно „нула отпадъци за депониране“ решение

 • Да подобрите Вашия еко-имидж като станете част от най-новите технологични иновации в областа на екологията – станете част от пътя към кръгова икономика

Стрелка

Уникални Ползи и Аспекти

 • Вие работите с инсталации за отпадъци, които използват високоефективна и природоустойчива технология

 • Нашите инсталации оползотворяват над 95% от полезните елементи в отпадъците

 • Разходите за изхвърляне на отпадъци са по-ниски, тъй като нашите инсталации са по-ефективни и ефикасни, както и напълно автоматизирани

 • Транспортните разходи са по-ниски, тъй като нашите ефикасни заводи са в по-малък мащаб и са по-близо до Вас

 • Инсталациите работят почти без вредни миризми и не създават неудобства за местните жители – процесът включва деконтаминация на приходящите отпадъци, което отстранява неприятните миризми

 • Вие доставят на инсталации, които потенциално предлагат „нула отпадъци за депониране“ решение

 • Нашите инсталации могат да постигнат кръгова икономика като оползотворяват полезните елементи с цел рециклиране и повторна употреба

 • Ние гарантираме сигурен и дълготраен начин за изхвърляне на Вашите отпадъци

 • Вие подобряват Вашия еко-имидж като ставате част от революцията „нула отпадъци за депониране“

Нашето дребномащабно решение за компании е уникалната система Advetec XO. Посетете нашата страница за Органични Отпадъци за повече информация. Ако събирате разделно органични отпадъци или имате значително количество органични отпадъци, най-доброто оползотворяване е чрез биогаз завод. Посетете нашата страница за Производство на Биогаз за повече информация и се свържете с нас, за да обсъдим най-подходящото решение.

За повече информация, относно нашите уникални и високоефективни инсталации за обработка на корпоративни отпадъци, посетете нашата страница за Битови Отпадъци

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини