Нашата Мисия – Устойчиво Развитие

В Енвитек Интернешънъл сме посветени на устойчиво развитие и опазването на природните ресурси. Ние твърдо вярваме, че една ефективна глобална кръгова икономика е критична основа за бъдещо устойчиво развитие. Също така високите технологии играят изключително важна роля, за да ни дадат възможност да постигнем тези цели.

Ние усилено работим с най-новите технологични иновации. Нашата мисия е да предоставяме уникални екологични решения в световен мащаб за постигане на истинска работеща кръгова икономика. Основният фокус на нашата работа е върху обработка на отпадъци по един по-ефективен и същевременно по-изгоден начин. Работим в тясно сътрудничество с избрани партньори, които разработват уникални и промишлено доказани технологии. Нашата цел е да ги интегрираме в иновативни решения, които проектираме и реализираме по света. Гъвкавостта на възможностите пред нас ни позволява да ги приспособяваме, за да се справим с множество предизвикателства, както в малък, така и в голям мащаб. Поради това нашите екологични решения имат отлични резултати и предлагат нови възможности за обработка на отпадъци и намаляване на глобалното замърсяване. Те със сигурност ще допринесат за бъдещето на глобалното устойчиво развитие.

Иновативни екологични решения за устойчиво развитие

Всеки аспект на нашите решения допринася за полезните елементи в отпадъците да се използват по най-ефикасен и икономичен начин. Нашата цел е там, където е възможно, да извличаме или да преработваме (вместо да рециклираме) материали за последваща повторна употреба. При сложни смесени битови, промишлени или търговски отпадъци основната цел е ефективно да се деконтаминират и отделят чисти рециклируеми фракции. В последствие те могат да бъдат използвани от специализирани компании за рециклиране. Също така ние напълно използваме отделената органична фракция по много ефективни начини. Те включват производство на възобновяема енергия и биогорива.

Уникалнa особеност на нашите системи е, че те са по-икономични, което дава възможност успешно да се реализират в по-малък мащаб. Капиталовите и оперативните разходи могат да бъдат няколко пъти по-ниски от тези на инсталациите за изгаряне. Освен това чрез специалния технологичен процес нашите заводи работят почти без наличие на неприятни миризми. Всичко това позволява те да бъдат по-близо до източниците на отпадъци без да причиняват неудобства на местните жители. Следователно, това свежда до минимум (или напълно премахва) разходите за транспортиране на отпадъци, както и свързаните с тях емисии на изгорели газове. Такава ефикасна и икономична логистика със сигурност не е възможна при вече съществуващите инсталации за преработка на отпадъци.

Убедени сме, че един ден крайната цел за “нулеви отпадъци към сметища” ще се превърне в реалност. Нашият принос към тази цел е да предоставим по-ефективни и устойчиви начини за обработка на отпадъци, които същевременно са и по-изгодни. Надяваме се, че нашите уникални екологични решения ще дадат възможност на много правителства по света да създадат планове за устойчиво развитие. Ние сме тук, за да им помогнем на всяка крачка от този предизвикателен път.

Кръгова икономика е критична част от устойчиво развитие
Не на въглеродни емисии, да на устойчиво развитие

Нашето Глобално Присъствие

Глобалното присъствие на Енвитек

Запознайте Се с Нашия Екип

Петър Симеонов Главен Изпълнителен Директор

Петър Симеонов – Изпълнителен Директор

Петър е основател на Енвитек Интернешънъл и е страстен поддръжник на глобалното устойчиво развитие. Той е успешен предприемач със значителен опит в множество пазарни сектори. Те включват възобновяема енергия, имотни инвестиции и реконструкции, автопринадлежности и консумативи, печат и луксозни опаковки и други. Той е бивш изпълнителен директор на великобританската компания Craft Biogas, където е отговарял за разработване на значителен проектоплан за множество заводи за анаеробно разлагане на органични отпадъци във Великобритания (познати още като биогаз заводи). Първата фаза на проекта е била с общ капацитет от 10 мегавата като всички инсталации са били предназначени за преобразуване на биогаз в биометан с цел инжектиране в националната газова мрежа. Той има основен принос за осигуряване на принципно проектно финансиране в размер на над 50 млн. британски лири. Преди възобновяемите енергийни източници Петър е работил няколко години в сектора инвестиции и реконструкции на недвижими имоти. Освен това, той е бивш Член на Управителния Съвет на Британско-Българската Търговска Камара.

В момента Петър е съсобственик и изпълнителен директор на КАС Трейд ООД – една от водещите фирми за автоаксесоари и консумативи в България. Също така, той е и Мениджър за Великобритания и Ирландия на Офсет Груп – един от водещите производители на луксозни опаковки в Източна Европа. Член е и на Управителния Съвет на Канадско-Българската Търговска Камара, както и на Българската Стопанска Камара. Председател е на Комитета по Екологични Технологии и Възобновяеми Енергийни Източници и в двете камари.

Образованието на Петър е Информационни Технологии (инженер-бакалавър) от Imperial College London, UK, както и Бизнес Икономика от University of Buckingham, UK.

Васил Савов Оперативен Директор Енвитек България

Васил Савов – Оперативен Директор, Енвитек България

Васил оглавява дейността на Енвитек България – нашата източноевропейска дивизия. Той притежава повече от 30 години опит в различни пазарни сектори. Най-забележителен е опитът му в сектора на автомобилните аксесоари и консумативи. Той е считан за един от най-опитните професионалисти в този сектор в България. В продължение на много години е бил търговски директор на фирма Авторай, която е една от пионерите в областта. Спомогнал е за развитието на компанията до водеща позиция на пазара. Освен това е бил и търговски директор на Вертекс, която е лидер на пазара за домакински и кухненски продукти в България.

В момента Васил е изпълнителен директор на КАС Трейд ООД – една от водещите фирми на пазара за автомобилни аксесоари и консумативи в България. Той притежава значителни организационни, търговски и управленски умения и опит.

Образованието на Васил е Международни Отношения от Немската Академия на Държава и Право в Потсдам, Германия. Освен това притежава магистърска степен по European Studies от университета RWTH Аахен в Германия.

Лъчезар Попов

Лъчезар Попов – Търговски Директор, Южна Америка и Кариби

Лъчезар е с над 40 години международен търговски опит в България и Южна Америка. Той включва многобройни сектори като индустриални машини и оборудване, както и химически продукти, кожа, текстил, недвижими имоти и др. Между 1981 и 2000 г. е бил Президент на редица компании в Аржентина като ILEX S.A., Bular Commerce SRL и Balkan Consulting SRL. Той отговаря за развитието и управлението на търговските взаимоотношения и последващи сделки между българското и аржентинското правителство. Участвал е и в сделки в частния сектор за внос и износ между различни държави. Те включват България, Аржентина, Уругвай, Парагвай, Чили и Доминиканската Република.

По-късно той има различни изпълнителни роли в компании в България. Всички те се отнасят до международна търговия с Аржентина, Доминиканската Република и Куба. В това число са Табаков и Ко ООД, БН Консултинг ООД и „Строителна механизация“ АД. Това са добре познати компании съответно в секторите строителство, недвижими имоти и инфраструктурно инженерство.

Образованието на Лъчезар е Външна Търговия от Института „Карл Маркс“ в София.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини