Като част от обновяването на своя международен бранд, Енвитек Груп представи новото си корпоративно лого. То е унифицирано за всички компании от групата по света. Петър Симеонов, главен изпълнителен директор, сподели:

За нас е удоволствие да представим нашето ново лого. То е с атрактивен модерен дизайн и има връзка с ‘кръгова икономика’, която е основния стълб на нашата дейност.