Предизвикателствата на Пречистване на Отпадъчни Води

Нарастването на населението в целия свят води до промишлено развитие във всички сектори, за да се задоволи нарастващото търсене на продукти. Секторът на храни и напитки бързо нараства. Пречистване на отпадъчни води в промишлеността е неизбежна част от него и изхвърлянето им става при строг контрол и наблюдение. Фабриките често трябва допълнително да пречистват отпадъчните води преди да могат да ги изхвърлят.

Контролирани Параметри за Пречистване на Отпадъчни Води

Местните власти строго наблюдават и контролират изхвърлянето на промишлени отпадъчни води. Нивата на редица параметри, свързани с чистотата на водата, трябва да са в приемливи (одобрени) нива. Те включват:

 • ХПК (химично потребен кислород) – мярка за това колко кислород се изисква за окисляване на органичното вещество в проба вода / течност. Това е маркер на качеството на водата
 • БПК (биохимично потребен кислород) – подгрупа на ХПК и измерва колко кислород се изисква за оксидиране на аеробна материя в проба вода / течност
 • Общо суспендирани твърди вещества – отнася се до всички твърди вещества в отпадъчните води, които филтър може да премахне. Наличието на високо съдържание на твърди вещества впоследствие създава проблеми в канализацията
 • Мазнини, масла и смазки – когато отпадъчните води се изпускат в канализацията и впоследствие се охладят, съдържаните мазнини, масла и смазки се втвърдяват. Повторното втвърдяване причинява начални блокажи в канализационната система и те в последствие улавят други материали като санитарни отпадъци. В крайна сметка те блокират системата и спират нормалния поток
 • Амоняк – понякога се изисква намаляване, в зависимост от конкретните местни разпоредби

Поради тези изисквания, промишлените компании имат собствени пречиствателни станции за отпадъчни води като част от производствената си инфраструктура. Въпреки че са ефективни, понякога те са недостатъчни поради многобройни причини. Например производственият капацитет може да се увеличи поради ръст на компанията. Също така пречиствателната станция може да е стара или неефективна поради някаква причина. Тези, както и други причини могат да доведат до дефицит на капацитета за пречистване. В последствие, фирмата се нуждае или от големи допълнителни инвестиции за разширяване, или от транспортиране на отпадъчни води за третиране на друго място. Това носи значителни разходи.

Замърсяване Причинено от Отпадъчни Води

Много страни по света дори не наблюдават изхвърлянето на отпадъчни води. Това обикновено се случва в по-бедните части на света, където отпадъчните води просто се отвеждат в канализацията. Често в такива райони липсва и национална инфраструктура за управление на отпадъчни води. След това те се смесват с чисти естествени водоизточници, причинявайки огромно замърсяване. Много хора умират всеки ден в резултат на болести, причинени от замърсена вода. Ясно е, че трябва да предприемем действия, за да спасим не само ресурсите на планетата, но и човечеството. Пречистването на отпадъчни води е глобална необходимост.

Как Енвитек Може Да Помогне

Използвайки нашето решение, ние можем да осигурим ефективно допълнително пречистване на отпадъчни води от промишлеността, което да ги пречисти до степен, отговаряща на местните разпоредби. Запознайте се с технологията Bio-Reactor™, която нашите партньори Адветек Груп са създали във Великобритания. Енвитек България е нашата дивизия, която отговаря за Източна Европа, Южна Америка и Карибите. Тя е изключителен оторизиран дистрибутор на технологиите и продуктите на Адветек за Република България и Доминиканската Република.

Пречиствателна станция за отпадъчни води
Суспендирани масла изискват пречистване на отпадъчни води
Лабораторен анализ на промишлени отпадъчни води

Представяме Ви Адветек Груп

Advetec централен офис

Адветек е великобритански производител на уникални биотехнологии, които бързо елиминират органични отпадъци. Вече повече от 17 години, тя изгражда системи, които са много ефикасни и мащабируеми. Те предлагат възможности за елиминиране на органични отпадъци, които не са виждани досега.

Компанията работи на международно ниво със седалище във Великобритания, както и офис във Флорида, САЩ. Тя обслужва клиенти по целия свят чрез глобална мрежа, включваща дистрибутори и технически консултанти. Адветек предоставя решения на многобройни клиенти по целия свят. Те включват големи промишлени и търговски организации, както и по-малки фирми.

Две уникални технологии са в основата на решенията на компанията. Адветек XO ™ позволява обработка на твърди отпадъци и утайки от отпадъчни води. Аналогично, Адветек Био-Реактор ™ осигурява решение за допълнително пречистване на промишлени отпадъчни води. Той бързо намалява нивата на критично наблюдаваните параметри за качество на водата. Всички решения са поръчкови, мащабируеми и инсталирани при източника, за да отговарят на нуждите на клиентите. Те намаляват (или напълно премахват) високите разходи за депониране на отпадъци, включително транспорт. Освен основните технологии, компанията предлага и редица други решения, които могат да се справят с различни проблеми. Те включват продукти, които третират инфилтрат в депа за отпадъци и системи, които неутрализират вредните миризми. Също така, има продукти за третиране на нефтени разливи, както и други видове замърсяване на околната среда.

Advetec Group банер

Какво е Advetec Bio-Reactor™?

Advetec Bio-Reactor за промишлени отпадъчни води
Advetec Bio-Reactor инфо лист
Advetec Biostimulation инфо лист

Advetec Bio-Reactor™ е инженерно биологично решение, което усвоява органичните вещества и намалява нивата на ХПК, БПК, мазнини, масла и смазки, суспендирани твърди вещества, амоняк и други, които са налични в отпадъчните води. Системата се проектира и произвежда по поръчка според изискванията на клиента. Тя разполага с гъвкав отпечатък, съответстващ на нуждите на клиента и ефективно става част от станцията за пречистване на отпадъчни води в промишления обект. Тя е интегрирана към автоматизирания производен процес.

Оперативният процес по същество осигурява допълнително време за естественото биологично пречистване на промишлените отпадъчни води. В резултат на това се намаляват регулираните параметри до приетите от закона нива за изхвърляне в канализацията. В допълнение, собствените натурални биостимуланти на Адветек са неразделна част от сместа. Те осигуряват стимулираща среда за съществуващите вече бактерии да растат по-бързо и да ускорят биологичния процес.

Специален резервоар с прегради е част от дизайна на системата за пречистване на отпадъчни води. Неговият дизайн осигурява предварително определен път за изтичащия поток от началото до края. Чрез протичане нагоре и надолу системата реално смесва настоящите органични вещества като по този начин увеличава ефективността на разлагането им. От друга страна, конвенционалните системи протичат в права линия, където органичните вещества се утаяват и съответно се намалява ефективността на разлагане.

Резултатът от процеса е по-чист изтичащ поток, чиито параметри са под законовите изисквания. Тъй като вече отговарят на местните разпоредби, отпадъчните води могат просто да се оттичат в канализацията. Advetec Bio-Reactor™ е ефективна и ефикасна система, която може да намали разходите за изхвърляне и пречистване на отпадъчни води за организации от всякакъв размер.

Advetec Био-Тек Продуктово Портфолио
Advetec Nitrifiers инфо лист
Advetec Hydrocarbons инфо лист

Как Функционира Процесът

 1. Изходящите отпадъчни води от пречиствателната станция влизат автоматично в системата.
 2. Системата за автоматично дозиране разпръсква смес от Адветек биостимуланти. Tе стимулират настоящите бактерии да растат и по-ефективно да разграждат органичните вещества в отпадъчните води.
 3. Ускорената реакция на бактериите бързо усвоява органичните вещества. Освен това нивата на ХПК, БПК, мазнини, масла и смазки, суспендирани вещества, амоняк и други спадат под нивата изисквани от местните власти.
 4. Специалният дизайн на резервоара с прегради гарантира, че изтичащият поток тече през системата по предварително определен път. По този начин органичните елементи не се утаяват, а се смесват постоянно.
 5. Системата за автоматично аериране гарантира, че съдържанието на разтворен кислород остава достатъчно високо, за да поддържа аеробните бактерии.
 6. Резултатът е по-чисти изходящи отпадъчни води, които отговарят на местните разпоредби за качество, разрешаващи оттичане в канализацията. При допълнително пречистване водата може да се оползотвори.
 7. Целият процес е без миризма. В допълнение, служителите на Адветек дистанционно наблюдават всички части на системата, включително изходно качество на газа. Това гарантира нулево екологично замърсяване.
Изображение на Bio-Reactor резервоар с прегради за пречистване на отпадъчни води
След пречистване на отпадъчни води, те могат да бъдат отведени в канализацията

Уникални Аспекти на Advetec Bio-Reactor™

 • Бързо разграждане на органичните вещества в отпадъчните води в рамките на 3 дни

 • Критичните стойности на ХПК, БПК, мазнини, масла и смазки, суспендирани твърди вещества и други параметри намаляват до позволените нива

 • Процесът на пречистване на отпадъчни води е изключително ефективен, ефикасен и 100% естествен. Това се дължи на уникалната патентована биостимулантна смес, както и на интелигентния дизайн на резервоара. Не се добавят химикали.

 • Пречистването на отпадъчни води е при източника с минимални разходи. Не е необходимо транспортиране

 • Системата се произвежда по поръчка и е мащабируема и гъвкава. Дизайнът и е съобразен с изискванията на клиента. Освен това, тя може да бъде реконструирана в съществуващи резервоари за съхранение или в по-стари такива за утаяване

 • Благодарение на интегрирането на системата към инфраструктурата на завода, процесът е напълно автоматизиран

 • От инженерна гледна точка системата не е сложна и се състои от стандартни масови компоненти

 • Системата предлага възможност за пречистване на отпадъчни води, които вече съществуват в канализацията

 • Специализираният персонал наблюдава и оптимизира системата дистанционно в контролния център на Адветек във Великобритания. Интегриран PLC контролен панел от Siemens и SCADA система със сензори контролира системата и позволява дистанционно наблюдение и съхранение на данни

АДВЕТЕК КЛИЕНТИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини