Ефективно Отстраняване на Миризми

Много промишлени и търговски организации са изправени пред значителни проблеми свързани с вредни миризми. Обикновено те се срещат във и около инсталации за преработка на отпадъци, депа за отпадъци, съоръжения за третиране на отпадъчни води, временни обществени тоалетни, инсталации за компостиране, кланици, риболовни предприятия и много други. Всички тези места се нуждаят от ефективно решение за отстраняване на миризми. На пазара съществуват много продукти, които работят с различна степен на ефективност.

Advetec AirStream – Модерна Технология за Отстраняване на Миризми

Предлагаме уникално решение, което ефективно отстранява вредните миризми – технологията Advetec AirStream™. Нашите партньори във Великобритания, Адветек Груп, създадоха естествен растителен йонен продукт, който ефективно отстранява миризмите. Той се нарича ODR8 и се прилага с отрицателен електрически заряд. Ефективно, той привлича и се свързва с положително заредените носещи миризми молекули във въздуха. По този начин процесът неутрализира миризмите в заобикалящата атмосфера, осигурявайки чист и свеж въздух. Трябва да отбележим, че ODR8 не съдържа парфюми и не просто маскира миризми, за разлика от много други продукти на пазара. Той е безопасен за употреба във всяка промишлена и търговска среда, както е необходимо.

Оборудване за Разпръскване

За да разпределяме и разпръскваме продукта ефективно, ние предлагаме уникалните вентилатори Advetec AirStream™. Чрез използването на помпа за налягане и специалните вентилатори заедно с таймер, системата ефективно разпръсква продукта ODR8 според необходимостта на конкретното място. Алтернативно, може да се използва и оборудване за замъгляване при високо налягане, в зависимост от нуждите и параметрите на обекта. Системата работи на електрозахранване от мрежата или от генератор. Необходима е и вода, която може да бъде преносима. Системата смесва продукта ODR8 с вода и го разпръсква ефективно на нужните площи.

Енвитек България е нашата дивизия, която отговаря за Източна Европа, Южна Америка и Карибите. Тя е изключителен оторизиран дистрибутор на технологиите и продуктите на Адветек за Република България и Доминиканската Република.

Отстраняване на миризми чрез оборудване за замъгляване
AirStream вентилатор за отстраняване на миризми
Advetec AirStream инфо лист
Advetec AirStream презентация

Друго Голямо Предизвикателство – Мухи

Изображение на цикъла на живота на мухите

Там, където прилагаме нашите решения за отстраняване на миризми, много често има и друго голямо предизвикателство – мухи. Заводи за преработка на отпадъци, депа за отпадъци, площадки за компостиране, както и много други места представляват идеална среда за развъждане и разпространение на мухи. Когато мухите имат необходимите източници на храна и топлина, те започват размножаване, снасят яйца и впоследствие причиняват сериозни проблеми. Освен това, те потенциално носят много сериозни рискове за здравето, тъй като разпространяват болести.

Процесът на разлагане на отпадъците води до повишаване на температурата. Това, заедно с богатия източник на храна, позволява на мухите да растат бързо и да се размножават. Еднозначно, всяка женска муха може да полага до 500 яйца на няколко партиди на всеки няколко дни. За една година чифт мухи могат да произведат между 5 и 190 милиарда нови мухи.

Мухите представляват голяма опасност за общественото здраве, тъй като разпространяват болести като дизентерия, гастроентерит и много други. Персоналът, който работи в такава опасна среда, е особено застрашен. Също така, търговските и индустриални организации, като производители на храни и кланици, рискуват да заразят производството си, което впоследствие може да достигне до пазара. Мерките за елиминиране на мухи за много компании са абсолютна необходимост. Предлагаме ефективно решение, разработено от нашите партньори Advetec във Великобритания.

Нашето Решение – Advetec FlyGone

Ние осъзнаваме, че контролът върху популацията на мухи в промишлените и търговските среди изисква по-добро решение. Също така, компаниите често не могат лесно да решат проблема само с пръскане на какъвто и да е продукт. Необходимо е да се анализират и третират всички етапи от жизнения цикъл на мухите, за да се спре размножителния процес.

Advetec FlyGone е продукт със специален естествен състав, който е нехимичен, небиологичен и био-одобрен широкоспектърен инсектицид. Той е специално предназначен за мухи, пълзящи насекоми и червеи. Също така е безопасен, незапалим и не представлява риск за здравето. Произведен от растителни екстракти, той използва силата на лавандуловото масло, както и кокосови и цитрусови екстракти. В резултат на това той предлага мощен състав, който е много ефективен. На външен вид представлява леко лепкава течност, която нанесена върху насекоми разгражда восъчното покритие върху телата им. Впоследствие причинява обезводняване и в крайна сметка смърт. Благодарение на този уникален физически ефект, Advetec FlyGone е едно от най-ефективните решения на пазара за отстраняване на развити мухи, както и на яйца, ларви и какавиди.

Оборудването на Advetec AirStream™ може ефективно да прилага Advetec FlyGone, където е необходимо. Като алтернатива, всяко друго оборудване за замъгляване може да разпръсне продукта на нужното място. Проблемни места включват съоръжения за управление на отпадъци, депа за отпадъци, инсталации за компостиране, ферми и помещения за отглеждане животни, болници, складове за храни, кланици, както и всяко друго място, където мухите представляват проблем. Отстраняването на мухи и неприятни миризми често вървят ръка за ръка и ние имаме ефективни решения и на двете предизвикателства.

Лавандулови цветя, чието олио е част от състава на Advetec Fly Gone за елиминиране на мухи
Advetec Fly Gone инфо лист

ПРИМЕРНИ КАЗУСИ

Liffey Meats, Ирландия

Отпадъчни Води в Месопреработвателно Предприятие

АДВЕТЕК КЛИЕНТИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини