Предизвикателствата на Органичните Отпадъци

Органичните отпадъци винаги са били значително предизвикателство. Независимо дали са отделени или като част от смесени отпадъци, те причиняват замърсяване и вредни миризми. Повечето органични отпадъци днес все още се депонират. След това разлагането им създава инфилтрат, който може да причини сериозно замърсяване на почвата и особено на естествени водоизточници. Също така, те причиняват излъчване на замърсяващи газове, особено метан, в атмосферата. Отделянето на органични вещества от смесените отпадъци остава едно от най-големите предизвикателства при обработката на битовите и търговските отпадъци.

Инсталациите за анаеробното разлагане  и компостиране успешно обработват чисти органични отпадъци. Процесът произвежда биогаз, който е предимно метан. Тези инсталации, обаче, изискват големи количества чисти органични отпадъци поради високите капиталови разходи. Освен това те обработват само чисти органични вещества и не могат да се справят със смесени отпадъци.

Много фирми използват различни технологии, за да се опитат да отделят органичните вещества при обработката на смесени отпадъци. Тези процеси са много скъпи и затова заводите за преработване на отпадъци са големи и се намират далече от източниците. Следователно, транспортирането на отпадъци е необходимо на дълги разстояния, добавяйки значително към вече високите оперативни разходи.

Дребномащабна Обработка на Органични Отпадъци

През последните години много компании проучват по-малки локализирани решения за третиране на отпадъци. Анаеробно разлагане в малък мащаб една от възможностите за третиране на органични отпадъци при източника. Тази технология обаче е много скъпа за такъв мащаб. Освен това процесът на разлагане оставя значителна част от входящите отпадъци като остатъчен продукт. Той се нарича дигрес, който все още изисква обработка или депониране. В някои случаи може да се разпространи на земята като тор. Въпреки това, ако се произхожда от хранителни отпадъци, обикновено властите не позволяват подобно приложение.

Как Енвитек Може Да Помогне

В Енвитек Интернешънъл имаме иновативно и рентабилно решение за справяне с органичните отпадъци при източника. То може да премахне до 96% от всички органични отпадъци в рамките само на 3 дни и е много по-рентабилно от много други алтернативи. Запознайте се с технологията за екстремофилно разлагане, която нашите партньори Адветек Груп създадоха във Великобритания. Енвитек България е нашата дивизия, която отговаря за Източна Европа, Южна Америка и Карибите. Тя е изключителен оторизиран дистрибутор на технологиите и продуктите на Адветек за Република България и Доминиканската Република.

Хранителните отпадъци са органични отпадъци
Градински органични отпадъци
Малка система за анаеробно разлагане на органични отпадъци

Представяме Ви Адветек Груп

Advetec централен офис

Адветек е великобритански производител на уникални биотехнологии, които бързо елиминират органични отпадъци. Вече повече от 17 години, компанията изгражда системи, които са много ефикасни и мащабируеми. Те предлагат възможности за елиминиране на органични отпадъци, които не са виждани досега. Компанията работи на международно ниво със седалище във Великобритания, както и офис във Флорида, САЩ. Тя обслужва клиенти по целия свят чрез глобална мрежа, включваща дистрибутори и технически консултанти. Адветек предоставя решения на многобройни клиенти по целия свят. Те включват големи промишлени и търговски организации, както и по-малки фирми.

Две уникални технологии са в основата на решенията на компанията. Адветек XO ™ позволява обработка на твърди отпадъци и утайки от отпадъчни води. Аналогично, Адветек Био-Реактор ™ осигурява решение за допълнително третиране на промишлени отпадъчни води. Той бързо намалява нивата на критично наблюдаваните параметри за качество на водата. Всички решения се произвеждат по поръчка в мащаб спрямо нуждите на клиентите и се инсталират при източника на отпадъци. Те намаляват (или напълно премахват) високите разходи за депониране на отпадъци, включително транспортиране.

Освен основните технологии, компанията предлага и редица други решения, които могат да се справят с различни проблеми. Те включват продукти, които третират инфилтрат в депа за отпадъци и системи, които отстраняват вредни миризми. Също така, има продукти за третиране на нефтени разливи, както и решения за други видове екологични замърсявания.

Advetec Group банер

Какво е Advetec XO™?

Advetec XO лого
Екстремофилни бактерии ефективно разлагат органични отпадъци
Advetec XO инфо лист

Advetec XO™ (M) е инженерно биологично решение, което бързо разлага и елиминира твърди органични отпадъци. То има малък и гъвкав отпечатък и ние можем да го проектираме и инсталираме при източника. Системата се предлага в размери между 0,5 и 10 тона дневен капацитет от твърди отпадъци. За да се справим с по-големи изисквания, можем да интегрираме и свързваме няколко системи, които да работят паралелно. Системата може да обработва широк спектър от отпадъци – от чисто органични до смесени отпадъци. По-специално, тя може да обработва трудни отпадъци, включващи твърди въглеродни, целулозни и лигнинови материали. По този начин тя може да обработва органични отпадъци от кланици, утайки от отпадъчни води, мазнини, септични резервоари, филтърни кекове и много други. Може да обработва и градински отпадъци.

Екстремофили – Еволюция в Биологичното Разлагане на Отпадъци

В основата на биологичния процес е уникалната екстремофилна биотехнология, разработена от Адветек Груп. Тя представлява специална патентована смес от дълбокоокеански екстремофилни бактерии, които почти напълно и много бързо усвояват органичната материя като в процеса произвеждат вода. Процесът е термичен поради високите температури, които бактериите изискват за околната си среда.

През годините Адветек не само усъвършенства бактериалния микс, но и развива уникални естествени биостимуланти. Те стимулират както екстремофилите, така и бактериите, които естествено се срещат в разлагащи органични отпадъци. В последствие, те растат и усвояват органичните вещества бързо и ефективно – в рамките на 2-3 дни. Биотехнологията се предлага в чисто инженерно решение с малък и рентабилен дизайн. Можете да посетите страницата на нашия Ресурсен Център, за да разгледате някои интересни видеоклипове за системата.

Как Функционира Процесът

 1. Мелеща система смила входящите отпадъци, които влизат в системата Адветек XO.
 2. Системата за автоматично дозиране разпръсква смес от екстремофилни бактерии и биостимуланти.
 3. Агитатор постоянно смесва отпадъците, осигурявайки оптимално бактериално покритие.
 4. Биостимулантите стимулират екстремофилните бактерии, както и тези, които естествено се срещат в отпадъците. След това те растат и смилат органичната фракция на отпадъците бързо и по-ефективно.
 5. Процесът произвежда топлина и вода под формата на изпарения, които не замърсяват околната среда. Те свободно излизат от системата в атмосферата. Алтернативно, кондензатор (допълнителна опция) може да ги превърне във вода с цел оползотворяване и повторна употреба за напояване или други подобни цели. След допълнително пречистване, тя може да стане и питейна.
 6. Непреработената (неорганична) част от отпадъците излиза и се събира в контейнер. Обикновено това е много малка част от входящите отпадъци и има много ниско съдържание на влага (<10%). Тя може потенциално тя може да има много висока калоричност, която по същество я прави отпадно гориво с търговска стойност. Чрез изгаряне от него може да генерира енергия.
 7. Целият процес е без мирис. Освен това персоналът на Адветек дистанционно следи всички части на системата, включително изходното качество на газа. Това гарантира нулево екологично замърсяване на въздуха.
Advetec XO схема за твърди отпадъци

Уникални Аспекти на Advetec XO™

 • Специалните екстремофилни бактерии разлагат до 96% от органичните отпадъци в рамките на 3 дни като това се случва при източника. Не е необходимо транспортиране на отпадъците, което спестява значителни разходи

 • Системата е мащабируема и гъвкава. Може да обработва между 0,5 и 10 тона отпадъци дневно. Можем да инсталираме няколко системи при по-големи изисквания за капацитет

 • Малкият и ефективен отпечатък е уникална характеристика на системата, която изисква малко пространство

 • Системата е евтина с типичен период на изплащане във Великобритания между 18-24 месеца (местните фактори в различните страни определят периода)

 • Оптимизираме системата за различни потоци от входящи отпадъци. Всяка система се изгражда по поръчка и ние я приспособяваме според Вашите нужди

 • Системата е преносима и може да обслужва множество обекти в непосредствена близост

 • Системата не е сложна от инженерна гледна точка и се състои от стандартни лесно достъпни компоненти

 • Процесът е напълно автоматизиран

 • Енергийните потребни нужди за управление на системата са минимални поради термалния процес, който поддържа генерираната топлина

 • Специализираният персонал наблюдава и дистанционно оптимизира системата от контролния център на Адветек във Великобритания. Интегриран PLC контролен панел от Siemens и SCADA система със сензори изцяло контролира системата и позволява дистанционно наблюдение и съхранение на данни

 • По-голямата част от изходящата продукция е вода, която поради високата температура е под формата на пара. Тя не причинява замърсяване и се изпуска в атмосферата. Има опции за кондензиране и повторно използване, ако е необходимо

 • Системата е без мирис и е природосъобразна. Тя произвежда само следи от въглероден двуокис (СО2), дължащи се на бактериалното дишане

ПРИМЕРНИ КАЗУСИ

Голям МОЛ, САЩ

Хранителни отпадъци от ресторанти

Хотел Best Western, Великобритания

Хранителни и общи отпадъци

Biffa, Великобритания

Органичната фракция на битови отпадъци

Стадион за Бейзбол, САЩ

Хранителни отпадъци

Птицеферма Cootehill, Ирландия

Отпадъци от обработка на птиче месо

АДВЕТЕК КЛИЕНТИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини