Предизвикателствата на Обработка на Утайки

Утайки се получават при процеса по пречистване на отпадъчни води. Производителите на храни и напитки също могат да генерират утайки като част от своята дейност. Те са основен проблем за пречиствателните станции за отпадъчни води по света. Неизбежен резултат са от техните операции, а изхвърлянето им увеличава оперативните разходи на предприятията. Обработка на утайки е основна необходимост. Изхвърлянето им обикновено се извършва чрез един от два метода.

Депониране на Утайки от Отпадъчни Води

В много държави утайките се депонират и вследствие на това допринасят за глобалното замърсяване. Утайките причиняват големи проблеми, тъй като те все още имат значително водно съдържание. Изтичат и допълват обема на отпадъчните води, който се генерират от инфилтрат в сметищата. Много държави изграждат депа без мерки за улавяне и третиране на инфилтрат. Това впоследствие причинява огромни проблеми поради изтичането на инфилтрата в чисти естествени водоизточници. Замърсената вода се разпространява в градските райони и е една от най-големите причини за заболявания по света. Това е особено сериозен проблем по-слабо развитите страни по света.

Наторяване с Утайки от Отпадъчни Води

Алтернативен метод за изхвърляне е приложението на утайки върху земеделски земи като тор. Въпреки че е лесно решение, това потенциално създава значителни рискове за здравето. Това се дължи на факта, че утайките от отпадъчни води могат да замърсят селскостопанската продукция. Те често съдържат широк спектър от тежки метали, фармацевтични продукти, диоксини и забавители на горенето. В допълнение, има полициклични ароматни въглеводороди, фталати и много други химикали и организми. Изненадващо правителствата, дори в развитите страни, контролират само малка част от хилядите замърсители, които се намират в утайките. Някои токсини могат да присъстват при ниски (считани за безопасни) нива, но други със сигурност не са такива. При прилагането на утайки в почвата някои вредни токсини достигат плодовете и зеленчуците, които впоследствие консумираме.

Определено има много въпросителни за употребата на утайки като тор. Общият консенсус е, че утайките от отпадъчни води не са безопасни за използване като земни торове. Обработката на утайките е правилният подход, който трябва да бъде приет в световен мащаб.

Как Енвитек Може Да Помогне

В Енвитек Интернешънъл имаме иновативно и рентабилно решение за обработка на утайки и тяхното елиминиране при източника. То не само премахва около 85%, но и това се случва само за 3 дни. Запознайте се с технологията за екстремофилно разлагане, която нашите партньори Адветек Груп създадоха във Великобритания. Енвитек България е нашата дивизия, която отговаря за Източна Европа, Южна Америка и Карибите. Тя е изключителен оторизиран дистрибутор на технологиите и продуктите на Адветек за Република България и Доминиканската Република.

Пречиствателни станции за отпадъчни води имат нужда от обработка на утайки
Вода замърсена от утайки от отпадъчни води
Наторяване с утайки от отпадъчни води

Представяме Ви Адветек Груп

Advetec централен офис

Адветек е великобритански производител на уникални биотехнологии, които бързо елиминират органични отпадъци. Вече повече от 17 години, компанията изгражда системи, които са много ефикасни и мащабируеми. Те предлагат възможности за елиминиране на органични отпадъци, които не са виждани досега. Компанията работи на международно ниво със седалище във Великобритания, както и офис във Флорида, САЩ. Тя обслужва клиенти по целия свят чрез глобална мрежа, включваща дистрибутори и технически консултанти. Адветек предоставя решения на многобройни клиенти по целия свят. Те включват големи промишлени и търговски организации, както и по-малки фирми.

Две уникални технологии са в основата на решенията на компанията. Адветек XO ™ позволява обработка на твърди отпадъци и утайки от отпадъчни води. Аналогично, Адветек Био-Реактор ™ осигурява решение за допълнително третиране на индустриални отпадъчни води. Той бързо намалява нивата на критично наблюдаваните параметри за качество на водата. Всички решения са поръчкови, мащабируеми и инсталирани при източника, за да отговарят на нуждите на клиентите. Те намаляват (или напълно премахват) високите разходи за депониране на отпадъци, включително транспорт.

Освен основните технологии, компанията предлага и редица други решения, които могат да се справят с различни проблеми. Те включват продукти, които третират инфилтрат в депа за отпадъци и системи, които неутрализират вредните миризми. Също така, има продукти за третиране на нефтени разливи, както и други видове замърсяване на околната среда.

Advetec Group банер

Какво е Advetec XO™?

Advetec XO лого
Advetec XO инфо лист
Nitrifiers инфо лист

Advetec XO™ (S) е инженерно биологично решение за обработка на утайки. То има малък и гъвкав отпечатък и се инсталира при източника. Това обикновено е точно в края на оперативния процес в пречиствателните станции за отпадъчни води. Системата се предлага в размери между 0,5-12 тона дневно количество утайки. За да се справим с по-големите изисквания за обем, можем да интегрираме и свързваме няколко системи едновременно.

Екстремофили – Еволюция в Обработка на Утайки от Отпадъчни Води

В основата на биологичния процес е уникалната екстремофилна биотехнология, разработена от Адветек Груп. Тя представлява специална патентована смес от дълбокоокеански екстремофилни бактерии, които почти напълно усвояват органичната материя и произвеждат вода. Процесът е термичен поради високите температури, които бактериите изискват в околната си среда.

През годините Адветек не само усъвършенства бактериалния микс, но и развива уникални естествени биостимуланти. Те стимулират както екстремофилите, така и бактериите, които естествено се срещат в органичните отпадъци. След това те растат и усвояват органичните вещества бързо и ефективно – в рамките на 2-3 дни. Биотехнологията се предлага в чисто инженерно решение с малък и рентабилен дизайн. Можете да посетите страницата на нашия Ресурсен Център, за да разгледате някои интересни видеоклипове за системата.

Как Функционира Процесът

 1. Входящата утайка от отпадъчни води влиза в затворената система.
 2. Системата за автоматично дозиране след това разпръсква смес от екстремоофилни бактерии на Адветек, както и специални биостимуланти.
 3. Агитатор непрекъснато смесва утайките, за да осигури оптимално бактериално покритие.
 4. Биостимулантите стимулират собствените бактерии, както и тези, които естествено се срещат в утайките. След това те растат и разлагат органичното съдържание на утайките бързо и по-ефективно.
 5. Процесът на обработка на утайки произвежда топлина и вода под формата на пара, която не замърсява. Тя свободно излиза от системата в атмосферата. Алтернативно, кондензатор (допълнителна опция) може да я превърне във вода с цел оползотворяване и повторна употреба за напояване или други подобни цели. Чрез допълнително пречистване може да стане и питейна.
 6. Непреработената (неорганична) изходяща част от утайките се събира в контейнер. Обикновено тя е много малка част от приходящите утайки (около 15%) и има много ниско съдържание на влага (<10%).
 7. Забележително е, че целият процес е без мирис и е природосъобразен. Освен това персоналът на Адветек дистанционно следи всички части на системата, включително изходното качество на газа. Това гарантира нулево екологично замърсяване.
Advetec XO схема за утайки от отпадъчни води

Уникални Аспекти на Advetec XO™

 • Специалните бактерии елиминират до 85% от утайките от отпадъчните води в рамките само на 3 дни като това се случва при източника. Не е необходимо транспортиране, което спестява значителни разходи

 • Системата е мащабируема и гъвкава. Тя може да обработва дневно между 0,5 – 12 тона утайки. Можем да инсталираме няколко системи при по-големи изисквания за капацитет

 • Малкият и ефективен отпечатък е уникална характеристика на системата, която изисква малко пространство

 • Системата е евтина, чиято типичен период на изплащане във Великобритания е между 18-24 месеца

 • Ние оптимизираме и приспособяваме системата според нуждите на клиента и изискванията към мястото

 • Системата е преносима и може да обслужва множество обекти в непосредствена близост

 • Системата не е сложна от инженерна гледна точка и се състои от стандартни масови компоненти

 • Процесът на обработка на утайки е напълно автоматичен, тъй като интегрираме системата към инфраструктурата на пречиствателната станция

 • Енергийните нужди на системата са минимални поради процеса, който поддържа генерираната от процеса топлина

 • Специализираният персонал наблюдава и оптимизира системата дистанционно в контролния център на Адветек във Великобритания. Интегриран PLC контролен панел от Siemens и SCADA система със сензори контролира системата и позволява дистанционно наблюдение и съхранение на данни

 • По-голямата част от продукцията е вода, която поради високата температура е под формата на топли пари. Те не замърсяват и просто се изпускат в атмосферата. Има опции за кондензиране и повторно използване на водата, ако е необходимо

 • Системата е без мирис и природосъобразна. Тя произвежда само следи от въглероден двуокис (СО2), дължащи се на бактериалното дишане

ПРИМЕРНИ КАЗУСИ

Голям Производител на Напитнки, САЩ

Утайки от Отпадъчни Води

Shelley’s Septic Tanks, САЩ

Утайки от Битови Отпадъчни Води

Голям Производител на Шоколади, Дубай, ОАЕ

Утайки от Отпадъчни Води

Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води

Утайки от Отпадъчни Води

АДВЕТЕК КЛИЕНТИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини