Предизвикателствата на Битовите Отпадъци

Смесените битови отпадъци са може би най-трудните видове отпадъци за управление и обработка. Това се дължи на замърсяване причинено от органичната фракция. Разграждането на органичните вещества води до редица добре известни проблеми. За щастие, технологичният напредък позволява рециклирането да бъде по-ефективно от година на година. Разделното събиране на битовите отпадъци, разделящи рециклируемите в сравнително чисти фракции, със сигурност е голяма крачка напред. Някои местни органи също така управляват разделно събиране и на органични отпадъци (хранителни и градински). Обикновено заводи за анаеробно разлагане или компостиране ефективно ги обработват и генерират възобновяема енергия. Общият ефект е намален обем на отпадъците, които се депонират.

Оставащите битови твърди отпадъци, обаче, все още представляват най-голямото предизвикателство. Това са останалите смесени отпадъци, които обикновено изхвърляме в черни торби. Обикновено те се състоят от 30-50% органични като останалите са основно рециклируеми като пластмаси, хартия, стъкло и метал. Съществуват също и химикали, нерециклируеми инертни и опасни материали. Ефективната обработка е изключително сложна, трудна и скъпа. През годините сме виждали различни технологии за сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции. Съществуват различни съоръжения за възстановяване на материали, които използват такива технологии с различна степен на ефективност. Такива инсталации, обаче, обикновено имат високи капиталови и оперативни разходи поради значителни нужди от ръчен труд, както и много други фактори. Ето защо по-голямата част от отпадъците в днешно време отиват в инсталации за изгаряне с цел производство на енергия.

Корпоративни Отпадъци

Корпоративният свят се сблъсква с подобни предизвикателства. Много общини имат отговорността да събират отпадъци от компаниите подобно на битовите. Съществуват, обаче, няколко критични разлики. От положителна гледна точка, съставът на корпоративните отпадъци не е толкова сложен и разнообразен като този на битовите. Състои се предимно от органични отпадъци и рециклируеми опаковки. Затова корпоративните отпадъци са по-лесни за обработка от битовите. За разлика от битовите отпадъци, обемът на създадени корпоративни отпадъци не е лесен за предвиждане.

Корпоративният свят е много динамичен, където много компании започват своя път и много, за съжаление, фалират поради различни причини. Внезапни икономически промени, като неотдавнашната световна криза, водят до значителни приливи и отливи. Поради това, компаниите нямат възможност да подписват дълготрайни договори за отпадъци като общините за битовите. Разбира се, това е значителен проблем за заводите за обработка на отпадъци. Те имат големи капиталови и оперативни разходи и разчитат на гарантиран дългосрочен приток на отпадъци. Добавяйки също значителната конкуренция за договори за доставка на отпадъци, може ясно да се види, че това е един много предизвикателен сектор.

Енергия от Отпадъци

Заводи за енергия от отпадъци, съществуват за цялостна обработка на всички битови отпадъци. Основната им цел е да генерират енергия, вместо отделяне на фракциите за рециклиране и повторна употреба. Изгарянето е най-популярната технология и със сигурност е ефективна. Тя преобразува енергийното съдържание на отпадъците в газ, който след това се изгаря чрез когенерационни системи за производство на електричество и топлина. Инсталациите за изгаряне работят по целия свят и днес обработват голяма част от битовите отпадъци, които не се депонират.

Макар и ефективни, инсталациите за изгаряне също имат много високи капиталови и оперативни разходи. Затова те са с много големи мащаби и често обработват стотици хиляди тона годишно. Обикновено са далеч от източниците и изискват скъпо транспортиране на отпадъци на значителни разстояния. Като цяло, инсталациите за изгаряне разчитат до голяма степен на високи такси за смет, за да оцелеят. Неотдавна нарастващата конкуренция в областта на договорите за доставка на отпадъци доведе до това, че много такива заводи работят на ръба на фалита, а някои от тях вече са затворени. Това със сигурност не помага на нашето общество, тъй като повечето развити страни имат значителен недостиг на капацитет за преработка на отпадъци.

Отпадъчно Гориво – RDF

Някои страни като Германия, Холандия и Швеция имат свръхкапацитет от изграждането на твърде много инсталации за изгаряне. В резултат на това, те могат да приемат отпадъци от страни като Великобритания, които от друга страна имат дефицит на капацитет. Това е известно като износ на отпадъчно гориво. То се състои ефективно от битови отпадъци, подготвени съобразно определени критерии. Фирмите за управление на отпадъци във Великобритания изнасят милиони тонове отпадъчно гориво всяка година към континентална Европа.

Докато изгарянето и износът на отпадъчно гориво са решения, които в момента дават резултат, те със сигурност не са идеални. Те не предлагат възможност за оползотворяване на отпадъците, които по същество съдържат много ценни суровини.

Камион за събиране на корпоративни отпадъци
Схема на примерен състав на битови отпадъци
Компании имат нужда от управление на корпоративни отпадъци
Инсталация за изгаряне на битови отпадъци
Отпадъчно гориво от битови отпадъци се товари за износ

Напреднали Технологии за Конвертиране

МБО завод за битови отпадъци
Завод за анаеробно разлагане на органичната фракция от отпадъци

През последните години видяхме на пазара нови технологии за енергия от отпадъци, които предлагат по-ефективна алтернатива на изгарянето. Целта им е да подобрят сортирането и оползотворяването на елементите в отпадъците. Обикновено те са известни като Напреднали Технологии за Конвертиране (НТК).

Двете най-значими са механичната топлинна обработка (МТО) и механичната биологична обработка (МБО). МТО включва различни системи за сортиране, за да се разделят рециклируемите фракции. Освен това, тя използва впръскване на пара, за да се опита да ги почисти от органично замърсяване. От друга страна, МБО интегрира анаеробно разлагане или по-често компостиране, за да се обработи органичната фракция с цел производство на възобновяема енергия.

НТК заводите може да изглеждат като решение, към което всички се стремим. Всъщност те действително са голяма стъпка напред спрямо архаичното изгаряне. В много случаи, обаче, те имат дори по-високи капиталови и оперативни разходи от инсталациите за изгаряне. Тяхната ефективност също оставя много да се желае.

Какво е истинското дългосрочно решение тогава? Нови по-ефективни технологии, които са рентабилни в по-малък мащаб и са по-близко до източниците на отпадъци. Звучи лесно, нали? Бихме искали това да е така, но за съжаление не е. Обработката на отпадъците е изключително сложен сектор с много предизвикателства и високи капиталови и оперативни разходи. Няма лесни решения, но сме сигурни, че технологичният напредък ще донесе по-добри бъдещи възможности. Ние работим именно върху тази насока – по-добра обработка на по-ниска цена. Нашето решение е с иновативен дизайн на завод, който е по-малък, по-евтин за експлоатация и може да бъде по-близо до източниците на отпадъци.

Еволюция в управлението на битови отпадъци

Нашите Решения за Битови Отпадъци

В Енвитек Интернешънъл искрено сме загрижение за опазването на околната среда. Нашата мисия е да въвеждаме нови иновативни начини за преработка на битовите отпадъци в страните по света. Нашето малогабаритно решение позволява обработка  и елиминиране на органични отпадъци при източника, които иначе се депонират. Също така, транспортирането на отпадъците се намалява до минимум. Нашето широкомащабно решение предлага възможност за извличане на чисти полезни рециклируеми фракции и органични вещества по един много ефективен и рентабилен начин.

Дребномащабна Обработка на Битови Отпадъци При Източника

Системата Advetec XO за елиминиране на органични отпадъци предлага на общините ефективно решение за намаляване на битовите отпадъци при източника. Органичните вещества образуват между 30-50% от битовите отпадъци и са основната причина за замърсяване. Ние можем да приложим стратегия за градски клъстери (или мрежа), за да осигурим едно наистина ефективно решение при източника. Това включва разделянето на градските райони на клъстери и инсталирането на множество Адветек XO системи, така че всяка да обслужва определен брой от местни домакинства. Системите обработват смесените отпадъци от домакинствата и премахват до 95% от органичното съдържание в рамките на 3 дни. Резултатът е намаление на входящите смесени битови отпадъци с 30-50%. Последващите разходи за транспортиране и по-нататъшно третиране също спадат значително.

Уникален аспект на системата е, че останалите изходящи неорганични отпадъци имат фин и доста сух състав. Те могат потенциално да имат висока калоричност, която по същество ги прави отпадно гориво, което има търговска стойност. По този начин нулевите отпадъци до сметищата са реална възможност в малък локализиран мащаб.

Това е наистина уникално и високоефективно решение за битови отпадъци. То е особено подходящо за държави, които имат много високи разходи за управление на отпадъците. По подобен начин то решава проблема на държави, които нямат ефективна инфраструктура за събиране и управление на отпадъци или, където местни фактори затрудняват това да се случи (като например градове с тесни улици, ограничаващи достъпа на тежкотоварни автомобили за събиране на отпадъци). За да научите повече за Advetec XO, посетете страницата ни за Oрганични Oтпадъци.

Широкомащабна Обработка на Битови Отпадъци

Ние разполагаме с едно гениално широкомащабно решение. Интегрираме някои иновативни технологии в дизайн на завод за обработка на битови отпадъци, който има много ефикасен поток от оперативни процеси. Уникалното е, че е напълно автоматизиран, така че човешка ръка не докосва отпадъците от началото до края. Не е необходимо ръчно сортиране, което значително намалява оперативните разходи, както и рисковете свързани със здравето на служителите. Процесът обеззаразява, сортира и обработва трудните смесени отпадъци по начин, който е много ефективен и ефикасен. Също така заводът е значително по-евтин за изграждане и експлоатация в сравнение с други инсталации за сортиране, както и с технологиите за енергия от отпадъци. Освен това, той работи почти без мирис, за разлика от повечето съществуващи инсталации за преработка на отпадъци.

Почти Пълно Оползотворяване на Ценните Елементи

Съставът на входящите битови отпадъци е от първостепенно значение за потока от процеси. Той се адаптира автоматично, тъй като специален патентован софтуер открива каквито и да е промени и автоматично настройва оптималните параметри на системите. Критичните системи за деконтаминация в нашия завод позволяват ефективно разделяне на чисти рециклируеми фракции. Така не е необходимо допълнително почистване, за да бъдат рециклирани в последствие. Нашите системи също ефективно отделят органичното съдържание. След това ние използваме анаеробно разлагане, както и други високи технологии, за да произвеждаме възобновяема енергия, както и различни биогорива.

Ние интегрираме всеки елемент от нашия процес много внимателно. Целта е да извлечем възможно най-голяма полза възможно най-икономично. Като цяло, можем да постигнем над 95% оползотворяване на входящите битови отпадъци. Това е ефективност, която други технологии не могат да предложат. Ценното е, че това дава възможност да се възстановят полезните материали, вместо да бъдат изгубени, както се случва при изгаряне. По-ниските капиталови и оперативни разходи също означават, че нашите заводи могат да бъдат по-малки и разположени по-близо до източниците на отпадъци. По този начин значително намаляваме транспортните разходи и свързаното с тях замърсяване.

Горди сме, че сме част от еволюцията „Нула Отпадъци Към Сметищата“ и очакваме с нетърпение да допринесем за една наистина ефективна кръгова икономика. Независимо дали става въпрос за дребномащабна обработка или широкомащабно ефективно оползотворяване, разполагаме с решения, които предлагат еволюция в управлението на битовите отпадъци. През следващите месеци ще споделяме новини за вълнуващи проекти и партньорства, по които работим по целия свят.

Advetec XO система за органични отпадъци
Градска карта
План схема
Интеграция на технологии
Ефикасност на обработка на отпадъци

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини