Loading...
Начало2020-02-14T12:09:17+02:00

Специалисти По Кръгова Икономика

Енвитек Интернешънъл е иновативна компания за чисти технологии. Ние проектираме и изграждаме уникални технологични решения за глобални екологични предизвикателства. В основата на нашия етос е целта да постигнем кръгова икономика. Затова основният акцент на нашата работа е върху по-ефективното и ефикасно оползотворяване на отпадъците. Ние можем да се справим със специфични отпадъчни потоци, както и със сложни смесени битови и търговски отпадъци. Освен това предлагаме и решения за елиминиране на утайки от отпадъчни води, третиране на промишлени отпадъчни води, неутрализиране на вредни миризми, както и на редица други екологични предизвикателства.

Нашите решения включват някои от най-новите модерни иновационни технологии, които предлагат нова ера от възможности. Ето защо обединените ни усилия се очаква да окажат значително въздействие върху намаляването на глобалното замърсяване на околната среда. Приветстваме Ви да се присъедините към нас в нашето пътешествие за постигане на края на депонирането на отпадъци. Нека заедно обединим усилия и да оставим на бъдещите поколения една работеща глобална кръгова икономика и една по-чиста планета.

Кръгова иконимика
Битови отпадъци малка снимка

Битови Отпадъци

Иновативно решение за деконтаминация и почти цялостно разделяне на смесени битови отпадъци на чисти рециклируеми фракции и оползотворяване на органични вещества

Виж Още
Органични отпадъци причиняват замърсяване

Органични Отпадъци

Инженерно решение за елиминиране на до 96% от твърди органични отпадъци при източника до 3 дни

Виж Още
Завод за производство на биогаз

Производство на Биогаз

Ефективно производство на биогаз от органични отпадъци за генериране на възобновяма енергия и биометан гориво

Виж Още
Двугоривна технология

Двугоривна Технология

Система, даваща възможност на дизелови двигатели (HGV, влакови, корабни и др.) да работят двугоривно на газ, намалявайки разходите за гориво и вредните емисии 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ

Нашите Основни Ценности

Последни Новини

ВИЖТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ

Можете Да Се Възползвате

Можете значително да намалите разходите Ви за изхвърляне на отпадъци и да подобрите Вашия екологичен имидж. Независимо дали сте община или компания от всякакъв мащаб, ние можем да Ви помогнем с правилното решение. Вижте по-долу за повече информация.

Компании
Общини